Tag Archives: raketoplan

Reglaža raketoplana

Objavljeno 08. 05. 2013 | Autor: | Kategorija: Raketno modelarstvo | Nema komentara

Prvo se ispita da li se težište modela nalazi na mestu iz nacrta. Ako to nije slučaj, podesi se lepljenjem olova u nos ili rep modela. Zatim se pristupa bacanju modela iz ruke (bez motora), blago nadole dajući modelu potrebnu brzinu. Prilikom bacanja, model treba nagnuti u onu stranu u koju kruži. Npr. model kruži [...]

Izrada raketoplana

Objavljeno 07. 03. 2013 | Autor: | Kategorija: Raketno modelarstvo | Nema komentara

Za izradu raketoplana najčešće se upotrebljava drvo balza razne specifične težine u zavisnosti za koji se deo primenjuje. Manji raketoplani se mogu izraditi u potpunosti od punog drveta – to su manji modeli namenjeni početnicima. Konstruktivni modeli omogućavaju izradu većih i lakših raketoplana sa znatno boljim letnim karakteristikama. Ukratko ćemo opisati izradu modela napravljenog od [...]

Raketoplani

Objavljeno 17. 01. 2013 | Autor: | Kategorija: Raketno modelarstvo | Nema komentara

Već smo rekli da je raketoplan leteći model, koji pogonjen raketnim motorom poleće gotovo vertikalno, a po prestanku rada motora koristi noseće površine da bi se što duže održao u vazduhu. Ovde ćemo govoriti o raketoplanima “klasičnog” oblika zanemarujući pri tome razna tehnička rešenja kao što su “Rogalova krila”, raketoplani sa strelastim i pokretnim krilima [...]

reverse phone lookupTattoo DesignsSEO