Tag Archives: materijal

Materijal koji se koristi u raketnom modelarstvu

Objavljeno 26. 08. 2012 | Autor: | Kategorija: Raketno modelarstvo | Nema komentara

Za pravljenje modela rakete upotrebljavaju se: drvo i to uglavnom balza, papir i razne vrste plastičnih masa. Balza se upotrebljava za stabilizatore, glavu i telo rakete na specijalnim modelima. Raketoplani se rade uglavnom u celosti od balze. Od papira se izrađuju tela, a ređe stabilizatori i vodilice. Plastične mase imaju svestranu primenu. Od njih se [...]

Materijal koji se koristi u avio modelarstvu

Objavljeno 28. 07. 2012 | Autor: | Kategorija: Avio modelarstvo | Nema komentara

Prilikom izbora materijala za gradnju modela osnovno je da materijal bude lak i čvrst. Zato se za gradnju modela uglavnom upotrebljavaju drveni materijali kao letvice, šperploča, furnir itd. Letvice se režu iz lipovine, smrekovine, balzova i drugog drva s paralelnim godovima. Rebra i slični delovi izrađuju se od šperploče, lipovog i balza furnira debljine od [...]

reverse phone lookupTattoo DesignsSEO