Tag Archives: delovi

Delovi modela rakete

Objavljeno 30. 07. 2012 | Autor: | Kategorija: Raketno modelarstvo | Nema komentara

 Svaki raketni model se obično sastoji od 9 delova i to: 1. Glava rakete – konusni vrh, više ili manje izdužen, služi za savlađivanje otpora vazduha prilikom kretanja rakete. Od njenog oblika, između ostalog, zavisi i visina leta. Izrađuje se od lakog drveta (lipe, balze, plute i sl.) ili plastičnog materijala. 2. Telo rakete – [...]

Delovi letećih modela i njihova uloga

Objavljeno 19. 07. 2012 | Autor: | Kategorija: Avio modelarstvo | Nema komentara

U avio modelarstvu leteći modeli sastoje se od više delova, od kojih pojedini čine zasebne celine: krila, trup i repne površine (stabilizatori). Osim ovih delova, motorni model ima motor, elisu i stajni trap. Krilo trup i repne površine nazivaju se glavnim delovima, a obično se međusobno povezuju gumicom. Takva veza omogućuje sigurno sklapanje, rasklapanje, lakše [...]

reverse phone lookupTattoo DesignsSEO