Tag Archives: avio modelarstvo

Princip rada elise i njena izrada

Objavljeno 23. 11. 2012 | Autor: | Kategorija: Avio modelarstvo | Nema komentara

  Elisa je u osnovi malo krilo koje okretanjem stvara vazdušni uzgon i tako vuče model. Ona se uvrće u vazduhu slično šrafu za drvo.   Obično se izrađuju elise koje se u toku leta okreću udesno (ako se gleda od repa modela prema elisi). Elise na letećim modelima imaju jedan, dva ili više krakova. [...]

Presvlačenje i lakiranje avio modela

Objavljeno 15. 11. 2012 | Autor: | Kategorija: Avio modelarstvo | Nema komentara

Leteći modeli presvlače se papirom, specijalnom plastičnom folijom (Monokot i sl.) i svilom. Mi ćemo ovde govoriti o presvlačenju papirom, s obzirom na to da se on najčešće primenjuje pri izradi modela. Presvlake se lepe razređenim hladnim lepilima (drvofiks i sl.) ili još bolje bezbojnim nitro lakom. Presvačenje se sastoji u tome da se najpre [...]

Stajni delovi letelice

Objavljeno 05. 11. 2012 | Autor: | Kategorija: Avio modelarstvo | Nema komentara

 Slično pravim avionima pojedine klase letećih modela, kao što su akrobatski modeli za kružno upravljanje i radio kontrolisani (RC) let, imaju uređaje za poletanje i sletanje na zemlju. Ove uređaje nazivamo stajnim delovima letelice. Stajne delove letelice čine: stajni trap i drljača, odnosno repni točak. Stajni trap se sastoji od nogu i točkova odnosno plovaka [...]

Stabilnost avio modela

Objavljeno 30. 10. 2012 | Autor: | Kategorija: Avio modelarstvo | Nema komentara

  U toku leta model se okreće oko svog težišta. On može leteti gore-dole, levo-desno i okretati se oko trupa za razliku od automobila ili čamca, koji se mogu kretati samo levo ili desno. Znači, leteći model se kreće u tri smera. Ako bismo kroz težište povukli tri linije, koje bi predstavljale smerove kretanja, dobili [...]

Težište avio modela

Objavljeno 22. 10. 2012 | Autor: | Kategorija: Avio modelarstvo | Nema komentara

Iz svakodnevnog života znamo da svako telo ima svoju težinu i da je ona uzrokovana privlačnom silom Zemlje. Upravo zbog ove privlačne sile, ili kako se kaže “Zemljine teže”, sva tela padaju prema zemlji. Zemljina teža deluje na svako telo u određenoj tački, zamišljenoj tako kao da je u njoj skupljena sva težina tela. Ovu [...]

reverse phone lookupTattoo DesignsSEO