Uređaji za spuštanje modela raketa na zemlju – padobrani i trake

Na modelima raketa radi sigurnog  spuštanja na zemlju i usporavanja pada, upotrebljavaju se padobrani i trake od papira i plastične folije.

Padobrani se rade od plastične folije, a ređe od svile, raznih oblika i veličina. Padobran se sastoji od kupole (1) i konaca (2). Odnos promera kupole i dužine konaca je 1 : 1,2 što znači da dužina konaca treba da iznosi 1,2 promera kupole. Konci se za padobran lepe lepljivim trakama.

Gumica (3) se stavlja da bi ublažila trzaj prilikom izbacivanja padobrana iz tela rakete. Veže se koncem za oba kraja, i to jedan kraj za telo rakete, a drugi za padobran.

Traka se upotrebljava u istu svrhu kao i padoban, s tim što slabije usporava padanje. Primenjuje se na motorima raketoplana da bismo ih učinili vidljivim i da bismo usporili padanje. Postoje i discipline takmičenja u trajanju leta raketnog modela s trakom. Traka na ovim modelima mora biti od komada elastičnog materijala s odnosom dužine prema širini 10 : 1, što znači ako je traka visoka 8 cm, njena dužina treba da bude 80 cm. Traka se može vezati za model ojačanjem od letvice na deblje od 2×2 mm.

reverse phone lookupTattoo DesignsSEO