Težište na modelima raketa i raketoplana

Položaj težišta na modelima raketa je vrlo važan, s obzirom na to da se modeli u slobodnom letu okreću isključivo oko svog ležišta. U slučaju nepravilnog položaja težišta, modeli neće ići stabilno nagore, već će izvoditi razne “akrobacije”.

Da bismo bolje razumeli ono što je rečeno, uzmite štap i bacite ga u vis, tako da se on “valja” preko svojih krajeva. Bez obzira kako ste bacili štap, jako ili slabo, on će se uvek okretati oko svog težišta.

Ako opteretite jedan kraj štapa, znači promenite mu težište i ponovo ga bacite, videćete da mu se osa kretanja pomerila bliže opterećenom kraju.

Iz navedenog primera se vidi da se štap uvek okreće oko svog težišta. Isto je i sa raketnim modelom i zato je položaj težišta vrlo važan.

Težište modela se može odrediti na više načina: računanjem, ali je najjednostavnije kada se model završi i potpuno pripremi za let tako što se veže koncem i izbalansira.

 

reverse phone lookupTattoo DesignsSEO