Raketno modelarstvo i vrste raketnih modela

Raketni model je letelica izradjena od nemetalnog materijala koja leti u vazduh bez krila, a za pogon ima modelarski raketni motor, i uređaj za sigurnosni povratak na zemlju tako da posle toga  ponovo može leteti.

Ukupna masa modela rakete, uključujući i raketni motor, pre lansiranja ne sme imati više od 0,5 kg .

Raketni model ne sme odbaciti motor izuzevši ako su oni postavljeni u deo konstrukcije, koja će se spuštati u skladu sa odredbama sportskog pravilnika, po kome se motor raketoplana može odbaciti pod uslovom da se motor spušta sa trakom ne manjom od 25×300 mm, ili padobranom čija je površina najmanje 4 dm2.

Dozvoljene su rakete sa najviše tri stepena. Modeli rakete mogu da budu: jednostepeni (A), dvostepeni (B) i trostepeni (C).

Razlika izmedju jednostepenog i višestepenog modela raketa je u tome, što jednostepeni modeli raketa imaju jedan ili više raketnih motora koji rade istovremeno, a višestepeni modeli imaju u svakom stepenu po jedan ili više motora koji se aktiviraju neposredno po prestanku rada motora iz prethodnog stepena.

Postoji osam kategorija modela raketa i to:

  • modeli za postizanje visine – S1
  • modeli za nošenje tereta – S2
  • modeli za trajanje leta s padobranom – S3
  • modeli za trajanje leta (raketoplani) – S4
  • modeli makete za postizavanje visine – S5
  • modeli za trajanje leta s trakom – S6
  • modeli maketa – S7 i
  • modeli raketnih klizača u trajanju leta – S8

reverse phone lookupTattoo DesignsSEO