Priprema padobrana i trake za start

Pre pakovanja u telo raketnog modela padobran treba posuti talkom i kupolu dobro utrljati radi toga da se ne bi slepila.

Pakovanje padobrana se može izvesti na više načina. Mi ćemo vas upoznati sa dva najjednostavnija.

Prvi, uhvati se padobran u temenu kupole rukom, a drugom rukom se zategnu konopci (A), zatim se složi na stolu u obliku trougla i presavije napola (B). I tako više puta (C i D), dok se ne složi u obliku manjeg kvadrata. Tako zapakovan padobran uvije se u smotak (E i F) i obmota konopcima padobrana (G).

Drugi način pakovanja prikazan je na sledećoj slici. Prvo se padobran presavije preko polovine, a zatim se jedna i druga strana previju u obliku ugla (A). Tako dobiven padobran presavije se uzduž (B), onda normalno (C), pa uzduž (D) i tako redom dok se ne dobije potrebna veličina za pakovanje u smotak, koji se može lako smestiti u telo rakete. Zapakovani padobrani umotaju se u tanji papir, kako bi se zaštitili od barutnih gasova.

Traka se vrlo jednostavno priprema. Umota se u trubu, omota konopcem i papirom radi zaštite i stavi u telo rakete.

reverse phone lookupTattoo DesignsSEO