Modelarski raketni motor

Modelarski raketni motor služi kao pogon za modele raketa i on je zapravo reaktivni motor sa čvrstim gorivom u kojem su svi sastojci  goriva već postavljeni u kućište, tako da se iz njega ne mogu ukloniti. Motor se može upotrebljavati samo za jedan let modela.

To su industrijski proizvedeni motori, koji sadržavaju najviše 125 grama goriva i ne ostvaruju totalni impuls veći od 100 Njutn-sekundi. Konstruisani su tako da je nemoguće razaranje u slučaju unutrašnjeg nadpritiska, spontano paljenje i izgaranje kao rezultat kretanja, potresa ili ako su izloženi temperaturi do 80° Celzijusa. Minimalni promer kućišta nije  manji od 10 mm.

Modelarski raketni motori čuvaju se na suvom mestu udaljenom od izvora toplote, uvek bez upaljača. Zabranjen je svaki rad na izmenama dimenzija i karakteristika koje je dao proizvođač.

Modelarski raketni motori se razvrstavaju po totalnom impulsu. Na specijalnim uređajima beleži se rad motora, koji daje dijagram promene potiska u funkciji s vremenom.

Modelarski raketni motori dele se uglavnom na dve grupe: motore koji imaju traser i odbojno barutno punjenje za izbacivanje uređaja za sigurno spuštanje na zemlju (padobran, traka), odnosno za izbacivanje motora na raketoplanu [A] i druge, motore nosače, koji nose gorivo bez trasera i odbojnog punjenja [B].

Modelarski raketni motor sastavljen je od sledećih delova: kućišta motora izrađenog od papira ili plastike (1), mlaznika izrađenog od materijala koji izdržava visoku temperaturu (2), goriva (3), trasera (4), barutnog punjenja (5) i papirnog zatvarača (6).

 Većinom proizvođači modelarskih raketnih motora označavaju tip motora tako što je velikim slovima označena klasa motora prema totalnom impulsu, broj uz slovo označava srednji potisak u Njutn-sekundi, a broj posle crtice vreme gorenja trasera.

 

reverse phone lookupTattoo DesignsSEO