Lepljenje stabilizatora raketnog modela

Osnovni problem prilikom izrade modela raketa jeste lepljenje stabilizatora na telo rakete. Na slici je prikazana vrlo jednostavna naprava koja olakšava posao lepljenja.

Uz pomoć stolarske mašine, od metala, plastike ili drveta, može se brzo izraditi takva naprava koja se sastoji od dva odvojena dela. Prvi – valjak sa prorezima za stabilizatore (mogu se urezati četiri i tri proreza) i drugi – “trn” za postavljanje tela rakete.

Na “trn” se natakne telo rakete, stabilizatori se namažu lepkom, utaknu kroz proreze i zalepe za telo rakete. Time je izbegnuta svaka mogućnost da stabilizatori stoje koso što ima za posledicu okretanje rakete uzdužno po osi prilikom leta.

Ako ne možete nabaviti napravu, možete uraditi nešto još jednostavnije. Na komad papira nacrtajte krug promera tela rakete. Krug podelite na četiri (A), odnosno tri dela (B). Zatim postavite telo rakete na sliku s kružićem i vertikalno po telu rakete iscrtajte linije prema krstiću, odnosno tri krstića na koje ćete kasnije zalepiti stabilizatore. Uz pomoć ovog crteža kasnije možete ispitati da li su stabilizatori pravilno zalepljeni.

Pri lepljenju stabilizatora najvažnije je da se stabilizatori zalepe u smeru ose tela rakete. Svako odstupanje veće od 1° može dovesti do spiralnog leta rakete, što umanjuje visinu leta.

reverse phone lookupTattoo DesignsSEO