Izrada tela modela rakete

Telo rakete je uglavnom izrađeno od papira. Postupak izrade je jednostavan – na drveni valjak ili cev odgovarajućeg promera namota se dva, tri sloja papira za crtanje (hamera) prethodno namazanog razređenim lepkom (drvofiks i sl.) i obmota modelarskom gumom. Posle sušenja izbrusi se finim brusnim papirom, lakira i boji.

Da se papir prilikom namotavanja ne bi zalepio za valjak, cev treba namazati suvim sapunom.

reverse phone lookupTattoo DesignsSEO