Izrada raketoplana

Za izradu raketoplana najčešće se upotrebljava drvo balza razne specifične težine u zavisnosti za koji se deo primenjuje. Manji raketoplani se mogu izraditi u potpunosti od punog drveta – to su manji modeli namenjeni početnicima. Konstruktivni modeli omogućavaju izradu većih i lakših raketoplana sa znatno boljim letnim karakteristikama.

Ukratko ćemo opisati izradu modela napravljenog od pune balze.

Trup je najčešće letvica od tvrde balze dimenzije 5x15x500 mm, s tim što se od izlazne ivice krila letvica postepeno sužava prema stabilizatorima. Obrađuje se modelarskim nožem, tvrđom britvicom ili skalpelom. Fino se doteruje brusnim papirom razne gradacije.

Stabilizatori se izrađuju od balza furnira debljine 1,5-2 mm, tako što se s nacrta na furnir prenesu konture, pazeći pri tome da godovi idu uzduž stabilizatora. Režu se uz pomoć lenjira, a obrađuju brusnim papirom. Režu se uvek niz godove.

Krilo je najvažniji deo raketoplana i od njegove izrade i čvrstoće zavisi let modela. Ono treba da je lako i čvrsto. To se može postići dobrim izborom drva balze, ili kombinacijom tvrdog i mekog, lepljenjem tako što je prva trećina izrađena od tvrdog, a dve trećine od mekog drveta.

 

Ovo se primenjuje zato što je tvrda balza teža od meke.

Postupak izrade je gotovo istovetan kao i kod stabilizatora. Najpre se mekšom olovkom s nacrta modela precrtaju konture krila. Ako to dopušta materijal, najbolje je da se krilo izrađuje u jednom komadu, a da se po završnoj obradi reže radi sastavljanja kako bi se dobio željeni prelom.

Obično se krilo izrađuje s jednostrukim prelomom, takozvanim “V” oblikom, ili dvostrukim s podignutim uškama krila. U oba slučaja važno je da se prilikom izrade pazi da obe strane budu istovetne.

Najteži deo izrade krila je profiliranje, odnosno davanje krilu profila predviđenog u nacrtu modela. Najbolje je da se to radi skalpelom, manjom modelarskom britvom ili daščicom na kojoj je s obe strane zalepljen brusni papir.

Krila se sastavljaju tako, ako imamo jednostruki prelom, da se jedna strana krila postavi na radnu dasku i pričvrsti s nekoliko čioda, a pod kraj druge polovine krila postavi daščica dvostruke visine nego što je u nacrtu prelom krila, zatim namaže lepkom, osuši, prebrusi, ponovo namaže lepkom i pričvrsti čiodama.

Ako se radi krilo s uškama, onda se centroplan pričvrsti za radnu dasku čiodama, a pod krajeve uški postave daščice visine preloma.

 

Prilikom sastavljanja ivice lepljenih površina moraju nalegati u potpunosti čitavom površinom jedan uz drugi i da su pod uglom od 90°.

Model treba sastaviti pažljivo i to onako kako je u nacrtu modela predviđeno. Treba paziti da se krilo ne zalepi koso, nosač motora sa vučom nagore i sl.

Radi zaštite od vlage modeli se lakiraju nitro lakom više puta. Tako lakirane površine mogu se obraditi i brusnim polirnim papirom (br. 500). Radi bolje vidljivosti ceo model se može obojiti nekom jarkom i uočljivom bojom, kao što su crvena, narandžasta i sl.

reverse phone lookupTattoo DesignsSEO