Delovi modela rakete

 Svaki raketni model se obično sastoji od 9 delova i to:

1. Glava rakete – konusni vrh, više ili manje izdužen, služi za savlađivanje otpora vazduha prilikom kretanja rakete. Od njenog oblika, između ostalog, zavisi i visina leta. Izrađuje se od lakog drveta (lipe, balze, plute i sl.) ili plastičnog materijala.

2. Telo rakete – cilindričnog oblika, u kojem je smešten raketni motor i uređaj za spuštanje na zemlju. Osnovni je deo rakete, najčešće izrađen od papira.

3. Stabilizatori – raznog oblika, profilirani ili u obliku ploče, služe da stabiliziraju let modela rakete. Izrađeni su od drveta – furnira od balze, lipe, a retko od papira. Najčešće se upotrebljavaju tri ili četiri stabilizatora.

4. Vođice – najčešće su u obliku prstena, kraće cevi i sl. Na modelima su obično jedna ili dve po kojima raketa klizi na rampi u toku lansiranja. Rade se od papira, celuloida i sl.

5. Padobran i traka – služe za usporavanje pada modela i njegovo sigurno spuštanje na zemlju. Izrađuju se od tkanine, plastične folije ili papira. Padobran ima najčešće oblik mnogougla ili kruga, a sastoji se od kupole i konopca kojim su vezani krajevi kupole.

6. Gumica – padobran je uglavnom vezan za telo rakete i glavu elastičnom vezom koja služi kao amortizer za ublažavanje udara prilikom izbacivanja padobrana iz tela rakete.

7. Vata – ili papir se najčešće upotrebljavaju kao zaštitnik od vatre za padobran ili traku da ne bi izgorela prilikom aktiviranja odbojnog raketnog motora.

8. Raketni motor – je industrijski proizveden motor, a može biti razne veličine i totalnog impulsa.

9. Upaljač – služi za stavljanje u pogon raketnog motora. Može biti električni ili fitilj, koji se proizvode industrijski.

 

reverse phone lookupTattoo DesignsSEO