Centar potiska raketnih modela

 

Uz težište centar potiska je element koji je najbitniji za let modela. Šta nazivamo centrom potiska? Vazdušna struja koja se kreće u toku leta oko modela ne izaziva po celom modelu podjednako snažan potisak. Potisak na prednjem delu rakete je oko deset puta manji od potiska na stabilizatorima. Zbog toga, ako zamislimo ukupnu silu potiska združenu u jednoj tački, tu napadnu tačku vazdušne sile nazivamo centrom potiska CP.

 Centar potiska se može odrediti računanjem, ali je to složen posao. Najjednostavniji, približni način je da se od kartona izreže silueta rakete i izbalansira na ravnom predmetu. Ta metoda zadovoljava za modele raketa manjeg izduženja.

Težište na modelima raketa treba da se nalazi uvek ispred centra potiska za oko 1-2 promera tela rakete.

 

reverse phone lookupTattoo DesignsSEO