Savijanje i podešavanje papirnih aviona

Dobro savijanje omogućava da papirni avioni lete izvanredno. Prilikom savijanja treba obratiti pažnju na sledeće:

  1. Papir treba saviti od ivice do ivice i od ugla do ugla, tako da svaka ivica ili ugao papira bude pozicioniran perfektno. Svaki promašaj u savijanju će bitno uticati na performanse aviona.
  2. Svako presavijanje treba uraditi tako da ivica papira bude oštra i čista koliko je to moguće. Treba preći noktom duž savijene strane da bismo potpuno izravnjali. Što je ravnije presavijanje, lakše nam je da radimo dalja presavijanja, a avion će bolje leteti.
  3. Posle par presavijanja, dešavaće se da neki deo aviona štrči tj. da je ispupčen. Onda bi trebalo izravnati to ispupčenje da bismo dalja presavijanja lakše odradili. Najbolji način da ovo odradimo jeste koristeći olovku koju jako pritisnemo i prevučemo preko papira.

Ako smo avion ispravno savili, ali ne leti dobro, potrebno je da izvršimo određena podešavanja.

Dihedral predstavlja ugao između krila aviona. Papirni avioni sa pozitivnim dihedralom najbolje lete, a sledećoj slici je prikazano kako to izgleda. Avion sa leve strane mnogo bolje leti nego avion sa desne strane.

 Elevatori su mali flapsovi na krilima aviona koji omogućavaju da avion leti na dole ili na gore. Njih dodajemo u zavisnosti da li želimo da avion leti više ili dalje. Mogu biti gornji i donji elevatori kao što je prikazano na slici.

 

Eleroni izgledaju kao elevatori, ali  njihova uloga je da omoguće kruženje aviona. Eleron na desnom krilu će omogućiti skretanje aviona ulevo, a važi i suprotno. Pravimo ih na isti način kao i elevatore, samo što se oni prave pri kraju krila a ne na sredini.

 

reverse phone lookupTattoo DesignsSEO