Istorijat papirnih aviona

 Postoji opšte verovanje da su Kinezi bili ti koji su napravili prve papirne avione i zmajeve još pre dve hiljade godina.

Jedna od zanimljivijih prvobitnih upotreba papira za let, dogodila se u Francuskoj tokom osamnaestog veka. Braća Mongovije su koristile papir da naprave balone punjene toplim vazduhom. Kasnije su koristili papirnu tkaninu da naprave prvi balon sa toplim vazduhom koji je imao ljudsku posadu 1783.

Početkom 20-og veka Aero magazin je objavio nekoliko članaka o korišćenju papirnih aviona za demonstraciju aerodinamičkih principa. Braća Rajt su koristila papirne avione, krila i aeroprofil u vazdušnim tunelima kao deo nastojanja da naprave prvi avion sa ljudskom posadom.

Tokom 1930-ih Džek Nortrop, Osnivač Lokid korporacije, koristio je nekoliko papirnih modela aviona i krila kao prototipe za veću proizvodnju aviona.

Tokom Drugog svetskog rada, širom sveta je bila ograničena upotreba raznih materijala, zbog potrebe rata. Drvo, plastika, metal i drugi materijali nisu mogli biti trošeni na igračke. Nasuprot tome, papir je bio dostupan i postao je popularan kao materijal za pravljenje igračaka. Posledično, i pravljenje papirnih aviona je postalo popularno.

Nakon završetka rata, popularnost pravljenja papirnih aviona je opala obzirom da je ponovo dozvoljena šira upotreba ostalih materijala. Ipak, u mnogim istočnoevropskim zemljama popularnost papirnih aviona je i dalje nastavljena zbog teškog nabavljanja letećih modela napravljenih od balze.

Danas, papirni avioni su još uvek popularni u školskim dvorištima, parkovima i salama širom sveta.

reverse phone lookupTattoo DesignsSEO