Vrste trupova letećih modela i njihova izrada

Štap je najjednostavniji trup, pa je stoga pogodan za početnički model. Najčešće se primenjuje prilikom izrade jedrilica i sobnih modela. Na slici je prikazano više oblika trupova za leteće modele.

Trup za modele jedrilica obično se sastoji od štapa i ploče na koju su smešteni krilo i teret. Izrađuje se vrlo jednostavno: testericom se izreže ploča čija se debljina kreće od 5 do 10 mm i u nju se utakne letvica trupa.  Ploča i letvica se obrade turpijom i brusnim papirom. Lepljenjem nosača krila i horizontalnog repa, trup je gotov (A).

Trup za sobne modele radi se od letvice. Na krajevima letvice zalepi se kuka od čelične žice, obično debljine 0,4 mm, i nosač elise izrađen od aluminijumskog lima iste debljine, i to se omota nitima najlonske čarape, ili komadom papira za presvlačenje modela koje smo prethodno namazali lepkom. Pre nego što se pričvrsti aluminijumski lim, šilom se izbuši rupa za osovinu elise. Nosač elise umesto od aluminijumskog lima može se izraditi i od čelične žice, ali to zahteva više spretnosti i znanja.

Pločaste trupove uglavnom imaju modeli za kružno upravljani let. Takav trup se sastoji od daščice na koju se ucrtava bočni izgled trupa. On se zatim obrađuje testericom, turpijom i brusnim papirom (B).

Konstruktivni trup (C) sastoji od više uzdužnih letvica međusobno spojenih s rebrima od šperploče, furnira ili letvica. Tako izrađeni trupovi mogu se ojačati oblaganjem furnirom.

Postupak izrade konstruktivnih trupova izrađenih od letvica prikazan je na sledećoj slici.

  1. Na ravnu dasku postavi se crtež sa bočnim izgledom trupa.
  2.  Dve uzdužne letvice se učvrste na crtež komadima letvica i čiodama, a između njih se lepe poprečne letvice. Takvim postupkom treba izraditi dve bočne strane.
  3. Izrađene strane međusobno se sastavljaju letvicama na dasci po crtežu, pazeći da bočne strane leže na dasci pod pravim uglom. Provera je najjednostavnija uglomerom i trouglom.
  4. Kada se lepak osuši, trup se skida  s daske, obradi brusnim papirom, a po potrebi se slaba mesta ponovo namažu lepkom.

 

 

reverse phone lookupTattoo DesignsSEO