Težište avio modela

Iz svakodnevnog života znamo da svako telo ima svoju težinu i da je ona uzrokovana privlačnom silom Zemlje. Upravo zbog ove privlačne sile, ili kako se kaže “Zemljine teže”, sva tela padaju prema zemlji.

Zemljina teža deluje na svako telo u određenoj tački, zamišljenoj tako kao da je u njoj skupljena sva težina tela. Ovu tačku nazivamo težištem tela, i u njoj okačeno telo, u svakom položaju, ostaće u ravnoteži.

Težište modela jedrilice i motornog modela za slobodni let nalazi se približno između 1/2 do 2/3 tetive (širine) krila.

Položaj težišta je vrlo važan, jer se model u slobodnom letu okreće isključivo oko svog težišta. Ako je nepravilan položaj težišta, model neće leteti pravilno, već će izvoditi razne “akrobacije”.

reverse phone lookupTattoo DesignsSEO