Puštanje i podešavanje (regliranje) modela

Od vrste letećeg modela zavisi i način negovog puštanja (startovanja).

Model jedrilice pušta se iz ruke ili visokim startom.

Motorni model pušta se iz ruke ili sa zemlje, odnosno vode.

Svi slobodno leteći modeli podešavaju se za let po mirnom vremenu, na ravnom terenu startom iz ruke.

Iz ruke se startuje tako da se uhvati model s donje strane za trup, nešto iza njegovog težišta prema repu i podigne iznad glave bez ikakvog bočnog nagiba nagnutog nadole. Iz ovog položaja model se blago baca i pri tome mu se daje potrebna brzina leta. To se može postići samo vežbanjem.

Za dobar start iz ruke nužno je držanje modela u položaju leta i davanje potrebne brzine. Pre podešavanja modela za let mora se ispitati da li se njegovo težište nalazi na mestu označenom u nacrtu. Ako se prilikom izrade težište pomerilo napred ili nazad, greška se ispravlja oduzimanjem ili dodavanjem tereta – olova u nos modela.

reverse phone lookupTattoo DesignsSEO