Princip rada elise i njena izrada

 

Elisa je u osnovi malo krilo koje okretanjem stvara vazdušni uzgon i tako vuče model. Ona se uvrće u vazduhu slično šrafu za drvo.

 

Obično se izrađuju elise koje se u toku leta okreću udesno (ako se gleda od repa modela prema elisi).

Elise na letećim modelima imaju jedan, dva ili više krakova. Prema vrsti modela razlikuju se:

  • elise za sobne modele,
  • elise za slobodno leteće modele na pogon gumom i
  • elise za modele na pogon motorima s unutrašnjim sagorevanjem.

Izrada elisa za modele na pogon gumom i modele s motorima s unutrašnjim sagorevanjem je gotovo istovetna, razlika je samo u veličini, obliku, preseku krakova i materijalu.

Materijal za izradu elisa je raznovrstan i njegova upotreba zavisi od vrste modela.

Elise za sobne modele rade se od balza furnira i letvica.

Elise za modele na gumeni pogon mogu se izraditi od raznog lakog drveta i furnira, kao što su balza, lipa, topola i sl.

Elise za modele sa motorima SUS izrađuju se od tvrdog drveta: graba, jasena, bukve, zatim od plastike, epoksi smole i staklenih vlakana i sl.

Elise za početničke sobne modele izrađuju se tako da se od tanjeg balza furnira izrežu dva kraka elise, koji se u sredini međusobno slepe za tanju letvicu od balze. Pre spajanja krakova postavi se osovina elise, a kao ležaj osovine služi manja perla.

reverse phone lookupTattoo DesignsSEO