Podešavanje (regliranje) sobnog modela

Pre startovanja sobnog modela treba ispitati da li se težište modela nalazi na mestu označenom u nacrtu. Na početničkim modelima presvučenim papirom raspona krila do 35 cm težište se nalazi uglavnom na polovini krila. Dalje, potrebno je ispitati da li je leva – duža strana krila na izlaznoj ivici spuštena na dole, guma namazana ricinusovim uljem ili glicerinom i da li se na osovini elise nalazi perla, koja služi kao ležaj.

Težište treba ispitati na modelima bez krila, ali s gumom i elisom i to zato što se tada krilo može zalepiti tačno prema težištu.

Izgled modela pripremljenog za let vidi se na sledećoj slici.

Gumene niti se vežu tako da se rukama uhvate oba kraja, zategnu i zavežu tankim koncem.

Prvi letovi se izvode s manje namotaja gume. Model se uhvati levom rukom za trup u blizini prednjeg dela, a desnom rukom namotava elisa.

Dovoljno je 50-100 namotaja. Model se pušta tako što se desnom rukom uhvati za sredinu trupa, levom pridrži krak elise, podigne iznad glave i pusti horizontalno bez bacanja. U suprotnom se model može slomiti.

Ako se model blago penje, može se pristupiti namotavanju sa specijalnom motalicom, koja ima prenosni odnos zupčanika 1:10, što znači da jedan okret ručkom pravi 10 namotaja, ili manjom bušilicom na koju je pričvršćena kuka.

U toku reglažnih letova mogu nastupiti ove greške:

PRVI SLUČAJ

Model propinje na gore i seda na rep.

Greška se uklanja smanjivanjem ugla na levoj strani krila. Treba malo podići izlaznu ivicu duže strane krila (A). Ako to ne pomaže, treba kruženje modela suziti još više levo (B) ili na kraju smanjiti dužinu prednjeg nosača krila za 1-2 mm (C).

DRUGI SLUČAJ

Model strmo ponire u levu stranu.

Greška se uklanja povećanjem ugla levog krila. Treba spustiti malo izlaznu ivicu duže strane krila (A). Ako to ne pomaže, treba proširiti krugove kruženja ulevo (B), ili na kraju povećati napadni ugao celog krila – treba smanjiti dužinu zadnjeg nosača krila za 1-2 mm (C).

TREĆI SLUČAJ

Model se penje. Greška se uklanja povećanjem napadnog ugla celog krila (treba smanjiti dužinu zadnjeg nosača krila za 1-2 mm).

Ako to ne pomaže, treba skratiti gumu, odnosno dodati jednu ili više gumenih niti “motoru”.

Kruženje modela ulevo postiže se stavljanjem vertikalnog repa u levo.

reverse phone lookupTattoo DesignsSEO