Podešavanje (regliranje) jedrilice

Prilikom startovanja modela jedrilice mogu nastati ove greške:

1. Model ponire pod većim uglom prema zemlji. To je nastalo zbog toga što smo:

  • model pustili s premalom brzinom. Greška se uklanja povećanjem brzine puštanja modela.
  • krilu dali premali napadni ugao. Greška se uklanja povećanjem napadnog ugla krila ili smanjenjem napadnog ugla horizontalnog repa. Povećanje ili smanjenje napadnih uglova izvodi se podmetanjem letvice ili furnira. U prvom slučaju letvice treba podmetnuti pod napadnu ivicu krila (A), a u drugom pod izlaznu ivicu horizontalnog repa (B).

2. Model se propinje (“pumpa”). To je nastalo zbog toga što smo:

  • model pustili prevelikom brzinom. Greška se uklanja smanjenjem brzine puštanja modela.
  • krilu dali preveliki napadni ugao. Greška se uklanja smanjenjem napadnog ugla krila ili povećanjem napadnog ugla horizontalnog stabilizatora. U prvom slučaju (A) letvicu postavimo pod izlaznu ivicu krila, a u drugom (B) pod napadnu ivicu horizontalnog stabilizatora.

3. Model prelazi u levi ili desni zaokret. To je nastalo zbog toga što:

  • model ima nagib. Greška se uklanja puštanjem modela bez nagiba.
  • vertikalni stabilizator stoji ukoso i uzrokuje zaokret. Greška se uklanja ispravljanjem vertikalnog stabilizatora.
  • krilo i stabilizator ne zatvaraju prav ugao prema trupu. Greška se otklanja postavljanjem krila i stabilizatora pod prav ugao. Moguća je i ovakva reglaža modela u želji da se dobiju krugovi u toku slobodnog leta.

  • krilo ne stoji pod pravim uglom u odnosu na trup. Greška se uklanja postavljanjem krila pod pravim uglom u odnosu na trup.

  • krilo i stabilizator su iskrivljeni, odnosno imaju na pojedinim stranama veće napadne uglove. Greška se uklanja ispravljanjem iskrivljenih površina krivljenjem iznad peći ili grejalice, ili ponovnim lakiranjem razređenim nitro lakom i stavljanjem u “kalup” na više dana.
  • jedna strana krila je taža. Greška se ispravlja dodavanjem balasta u drugu stranu krila, sve dok se krilo ne uravnoteži.

 

reverse phone lookupTattoo DesignsSEO