Napadni ugao krila

Napadni ugao je ugao pod kojim vazdušna struja nailazi na krilo. Na zmajevima napadni ugao može biti i do 45 stepeni, dok se na letećim modelima obično kreće od 1 do 5 stepeni.

Povećanjem napadnog ugla krila do oko 15 stepeni povećava se i uzgon krila, a time i nosivost modela, ali ujedno se njime povećava i otpor modela, tako da ovo povećanje ne koristi.

Ako se napadni ugao još više povećava, otpor raste, a uzgon pada. S gornje strane krila javljaju se vrtlozi. U to se možemo uveriti ako kroz vodu provučemo daščicu ili šaku pod različitim nagibima.

reverse phone lookupTattoo DesignsSEO