Materijal koji se koristi u avio modelarstvu

Prilikom izbora materijala za gradnju modela osnovno je da materijal bude lak i čvrst. Zato se za gradnju modela uglavnom upotrebljavaju drveni materijali kao letvice, šperploča, furnir itd. Letvice se režu iz lipovine, smrekovine, balzova i drugog drva s paralelnim godovima.

Rebra i slični delovi izrađuju se od šperploče, lipovog i balza furnira debljine od 0,8 do 1,5 mm.

Osovine na elisama za modele na pogon gumom izrađuju se od čelične žice debljine 1 do 2 mm, a na sobnim modelima od 0,3 do 0,4 mm.

Elise za modele s klipnim motorima mogu se kupiti gotove od plastike ili drva raznih veličina, a iskusniji modelari izrađuju ih sami od drva (grab, bukva) ili eposi smole i staklenih vlakana.

Krakovi za elise modela na gumeni pogon mogu se raditi u bloku od jednog komada ili furnira lepljenih u kalupe. Izrada od jednog komada nije preporučljiva s obzirom na to da takav način izrade nije ekonomičan i zahteva veću količinu materijala, deblje daščice.

Sobni modeli su vrsta vrlo laganih modela na pogon gumom. Elise za početničke sobne modele izrađuju se od balza furnira debljine od 0,3 do 0,5 mm.

Za presvlačenje modela uglavnom se upotrebljava papir, ili u posebnim slučajevima razne plastične folije. Za potrebe modelarstva izrađuje se specijalni papir sa vlaknastom strukturom, velike čvrstoće i težine od 7 na više grama po kvadratnom metru (“japan” papir, svileni papir itd.).

Osim za povezivanje glavnih delova modela, guma služi i za pogon nekih modela. Takva guma je specijalno rađena za potrebe modelara u obliku vrpce i obično je dimenzije 1×1, 1×3 i 1×6 mm. Najpoznatiji proizvođači modelarske gume su “Pirelli” u Italiji i “FAI Supply” u SAD.

Radi ojačanja presvlake kao i zbog manjeg “vitoperenja” modeli se lakiraju (pretežno nitro lakovima). Modeli se lakiraju i zbog glatkoće površine i otpornosti na vlagu. Samo sobni modeli se ne lakiraju.

Delovi se sastavljaju lepljenjem. Najčešće se upotrebljavaju nitrocelulozni lepkovi.

Nitrocelulozne lepkove možete i sami napraviti ako izrežete sitne komade celuloida (npr. loptica za stoni tenis), stavimo u bočicu i preko njega naspemo aceton. Posle nekoliko sati aceton će otopiti celuloid. Lepak treba da ima gustoću ređeg meda. Bočicu s lepkom treba držati dobro zatvorenu jer aceton lako isparava.

reverse phone lookupTattoo DesignsSEO