Delovi letećih modela i njihova uloga

U avio modelarstvu leteći modeli sastoje se od više delova, od kojih pojedini čine zasebne celine: krila, trup i repne površine (stabilizatori). Osim ovih delova, motorni model ima motor, elisu i stajni trap.

Krilo trup i repne površine nazivaju se glavnim delovima, a obično se međusobno povezuju gumicom. Takva veza omogućuje sigurno sklapanje, rasklapanje, lakše prenošenje i bolje čuvanje pojedinih delova od loma.

Glavni delovi se uglavnom sastoje od kostura i presvlake. Kostur daje modelu potrebnu čvrstinu i čini osnovni oblik modela. Presvlaka, najčešće od papira, daje modelu konačan oblik prikladan za letenje.

Krilo održava model u vazduhu. Nepresvučeno krilo naziva se kosturom krila i sastoji se od ramenjače ili više ramenjača, te napadne i izlazne ivice, koji s rebrima i uškom čine konture krila.

Rebrom ili profilom krila nazivamo oblik preseka krila u smeru letenja.

Trup spaja krila i repne površine, a služi i za centriranje modela, a na motornim modelima i za smeštaj motora, stajnog trapa i dr.

Repne površine služe za pravilan let modela, a sastoje se od vertikalnog i horizontalnog stabilizatora. Horizontalnim stabilizatorom održava se visina, a vertikalnim se održava smer.

Kostur repnih površina nalik je kosturu krila. Na modelu za kružno upravljani let, i radio upravljanom modelu, repne površine sastoje se od pokretnog i nepokretnog dela. Pokretne delove nazivamo kormilom, i ona mogu biti za smer ili visinu.

 

reverse phone lookupTattoo DesignsSEO